Adresse: Kongens gate 60, Trondheim

Tidspunkt: Hver tirsdag klokka 18-20. Oppstart 17.6.2014

Kostnad: kr 200,- pr gang

Ta på lette ledige klær

MediYoga er et meget effektivt redskap mot stress, utbrenthet og andre ubalanser.
Enkelt å bruke!
Passer for alle!

Velkommen!

Instruktør i MediYoga Bjørg Krogstad
Telefon 415 56 803