Selvutviklingskurs i Trondheim og på Kreta

Jeg mener det handler om hvordan du kan bli den beste versjonen av deg selv, så du kan beholde energi, glede og handlekraft i tøffe tider. Ønsker du deg dit?
Les mer om selvutviklingskurs

Stressmestringskurs i Trondheim

Alle som ønsker mer selvinnsikt i form av å bli bevisst på metoder og teknikker for å lede seg selv på en god måte. Å bli bevisst hva du kan gjøre i forhold til å håndtere utfordringer på en best mulig måte, for å lykkes med det som er viktig for deg.
Les mer om kurs i stressmestring

KiBkurs i Trondheim

Kurs i mestring av belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv. Målgruppen er alle som ønsker å bedre sin mestringsevne.
Les mer om KiBkurs

Stress - Mestring - Helse - Balanse

Lær å takle stress. Dere får en innføring i Tankefeltterapi, et effektivt hjelpemiddel i hverdagen!
Les mer om Stress - Mestring - Helse - Balanse