En bred utdanningsbakgrunn, lang og variert yrkeserfaring, samt egen livserfaring, gjør at jeg som terapeut er i stand til å forstå, veilde og behandle andre mennesker. I løpet av flere år som terapeut, coach og kursleder har jeg i møte med klienter identifsert et gjennomgående behov for å endre/bryte med negative tanke-, handlings- og reaksjonsmønstre. For å kunne bistå og underbygge positive endringsprosesser, har jeg utviklet et unikt behandlingstilbud, der jeg kombinerer ulike teknikker. Jeg erfarer at mitt behandlingstilbud virker svært positivt, og at det fører til varige endringer.

I mitt arbeid bruker jeg tankefeltterapi (FTF), nevrolingvistisk programmering (NLP coaching og terapi), Mindfulness og MediYoga.

 

Min utdanningsbakgrunn

 

  • Psykiatrisk sykepleier, videreutdanning i psykoser
  • Coaching (en til en- og gruppecoaching)
  • Tankefeltterapeut, NLP terapeut/coach
  • Instruktør i Mindfulness og MediYoga

Jeg tar imot klienter i lokaler i Kongens gate i Trondheim, samt at jeg arrangerer kurs, foredrag, temagrupper o.l. På oppdrag leverer jeg også kurs og foredrag tilpasset kundens ønsker og behov.

 

Tankefeltterapi (FTF)

På 1980-tallet utviklet den amerikanske psykologen Roger Callahan en behandlingsmetode han kalte tankefeltterapi. Metoden er effektiv ved de fleste psykologiske plager, og er basert på kunnskap fra vitenskapens meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi. TFT er en enkel metode til selvhjelp der klienten lærer å bli bevisst egne, negative tankemønstre, og til selv å kvitte seg med disse. Den er helt smertefri, virker meget hurtig og gir en høy grad av suksess.

Metoden bygger på en teori om at mennesket omgis av et usynlig energifelt det er mulig å påvirke. For å behandle stress og andre ubalanser som angst, uro, sorg, traumer m.fl., må man i følge denne teorien, behandle ”negative forbindelser” i energifeltet. Ved å løse opp disse forbindelsene, fjerner TFT psykisk stress. Gjennom behandling og egen trening, gir metoden varige positive endringer i måten å tenke og reagere på, og dermed bedre psykisk helse.

 

Mindfulness

Jon Kabat-Zinn, professor i adferdsrelatert og preventiv medisin, var blant de første innen vestlig skolemedisin som etablerte meditasjonsteknikken mindfulness - oppmerksomt nærvær - som et begrep og et fundament i sin praksis som behandler. Metoden er testet i vitenskaplige studier sammen med kognitiv adferdsterapi, og har vist gode resultater i behandling av kronisk smerte og i forebygging av depresjon. Studier ved Karolinska Institutet i Stockholm har også vist effekt i arbeidet med å forebygge og begrense stress.

Mindfulness representerer en ny måte å tenke på. Ved trening av sinnet til å være til stede her og nå - uten å bli styrt av tanker om fortid eller framtid, blir klienten mer tilstede i eget liv. Treningen går blant annet ut på å bli oppmerksom på at tankene vandrer og at fokus flytter til et annet sted enn det som var hensikten. Gjennom daglig trening og personlig erfaring over tid, lærer klienten at fokus kan flyttes fra det som ikke kan kontrolleres (følelsesmessige, mentale og fysiske tilstander) til det som kan kontrolleres, nemlig måten å reagere på.

Mindfulness er et effektivt verktøy for å forebygge stress, den frigjør ressurser, gir naturlig energi, øker evnen til å være våken i nuet, noe som resulterer i økt konsentrasjon og økte prestasjoner.

 

Nevrolingvistisk programmering (NLP)

Teorien knyttet til NLP beskriver hvordan tanker og følelser henger sammen, og hvordan de kan endres. Det betyr at NLP kan brukes til å skape endringer i tanker og adferd i ulike situasjoner. NLP coaching er en kraftfull teknikk som henter opp klientens ressurser og leder fram mot målet. Dette er en av de mest effektive og moderne former for psykologi i dag.

NLP har blitt utviklet gjennom studier av hvordan menneskers indre kommunikasjon skaper tanker, følelser og handling. Med utgangspunkt i kjente psykologiske mekanismer som kontrollerer menneskers liv, lærer klienten teknikker som kan benyttes til blant annet å endre negative tanker til positive, til å bli kvitt frykt, til å styre eget sinn, og til å styre kreftene i vilje, fokus og optimal planlegging for åå kunne sette ønsker og mål ut i livet.

Coaching bygger på en grunnleggende positiv holdning til hva det enkelte menneske kan få til. Utgangspunktet er menneskets unike potensiale for vekst og utvikling.

 

MediYoga

MediYoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid med vitenskaplige studier ved blant annet Karolinska Instituttet, Danderud sykehus og Huddinge sykehus i Stockholm. Metoden er en terapeutisk form av Kundaliniyoga, og består av enkle fysiske øvelser, pusteteknikker og meditasjonsøvelser som utføres med utgangspunkt i hver enkeltmenneskes evne og kapasitet. Syke og utmattede mennesker kan også utføre treningen. Ved ulike sykdommer og lidelser, som for eksempel astma, stress/utbrenthet, ulike former av ryggproblemer, nakkeplager, muskelsmerter, hjertelidelser, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, migrene, spenningshodepine m.m, kan metoden benyttes for rehabilitering, forebygging og i behandling.

Metoden er et meget effektivt verktøy mot stress, utbrenthet og andre ubalanser, og er enkel å utføre. De langsomme øvelsene gjør også at en kommer lengre ned i muskulaturen ved at en bruker de dype, ikke så sterke muskelfibrene. Treningen resulterer til en opplevelse av ro og avspenning, som igjen resulterer til at BT, puls og nivået av stresshormoner senkes. Alle som instruerer i MediYoga har medisinsk kompetanse, og forstår yogaens effekter fra et helseperspektiv.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å fungere som tiltenkt. Vi sporer også bruk av nettsiden, men anonymt. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og håndterer personlig data. Les mer ».

Ingen personlig data samles ved bruk av nettsiden
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk